Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ectoblast nedir?

ectoblast : n. See: Ectoderm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


carbachol : n. biochem. Beyaz ve sarımtrak billurlar olup, parasempatik uyarıcıdır (C6H15CIN2O2).


carneous : a. Etli.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


gyrous : a. See: Gyrose.


halo : n. Hale, nur dairesi.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


intralobular : a. Lobulus'un içinde.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


retort : n. İmbik.