Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectoblast nedir?

ectoblast : n. See: Ectoderm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


hypothalamus : n. Hipotalamus


hypoventilation : n. Akciğerlerdeki havanın normalden az olması.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


molimen : n. Gayret.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk


psychology : n. Ruhiyat, ruhbilim, psikoloji.


quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.


radiopelvimetry : n. Pelvisin radyografi ile ölçülmesi.