Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ectoblast nedir?

ectoblast : n. See: Ectoderm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


colloidin : n. biochem. Kolloid dejenerasyonda meydana gelen jelatinsi cevher, koloidin.


cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


glomerulosclerosis : n. İltihab sonucu olarak gelişen böbrek glomeruluslarının fibrosisi.


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


hand : n. El, manus.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.


pudendal : a. 1. Edepe ait; 2. Edep yerlerine ait.


re-education : n. Kişinin azalan herhangi bir yeteneğini veya fiziksel gücünü düzeltme amacıyla egzersiz uygulama, herhangi bir hastalığın etkilediği kas veya organlara, eski canlılığını kazandırmak üzere egzersiz yaptıma.


saltpetre, saltpeter : n. biochem. Güherçile, potasyum nitrat.


soda : n. biochem. Soda, korbonat dö sodyum, hidroksit dö sodyum.


sterilize : v. 1.Sterilize etmek, mikroplarını kırmak; 2. Kısırlaştırmak; 3. Döl vermeyen.