Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectoblast nedir?

ectoblast : n. See: Ectoderm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


colonometer : a. Kültür ortamında gelişen bakteri kolonilerini hesaplamada kullanılan alet.


diaphoretic : a.&n. Terletici (ilaç).


endoderm : a. Embriyonal gelişim erken devrelerinde oluşan en iç tabaka.


gill : n. Solungaç, suda yaşayan hayvanlarda açılıp kapanmak suretiyle solunum görevi yapan organ.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


hyperorexia : n. Aşırı iştah, doymaz iştah.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


laryngocele : n. Larenks fıtığı.


malocclusion : n. Çiğneme sırasında dişlerin kapanmaması.


myelencephalon : n. İlik miyelinkefal(on) (arka beyinin medulla oblongata'yı yapacak olan kısmı).


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


podophyllum : n. 1. "Podophyllum peltatum"un kurumuş gövde ve kökleri; 2. Bunlardan çıkarılan müshil.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


putrescence : n. 1. Çürüklük, bozukluk; 2. Gangrenleşme.


rhineurynter : n. Burun deliğini tıkamak için kullanılan elastik bir torba olup, şişirilmek suretiyleu ygulanır.