Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ectoblast nedir?

ectoblast : n. See: Ectoderm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


dentinoma : n. Diş tümörü, diş dokusu (dentin)'ndan gelişen tümör.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


femorocele : n. Femur fıtığı.


gastrolith : n. Mide taşı.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


intrapleural : a. Plevraiçi.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


osmose : v. Ozmoz suretiyle yayılmak, geçişmek.


pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


proctectasia : n. Rektum genişlemesi, proktektazi.


rabiate : a. Kudurmuş, kudu.