Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ecto-antigen nedir?

ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


distention : n. Gerilme, şişme.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


gluteofemoral : a. Kalça ve uylukla ilgi.i


herb : n. Tat verici veya ilaç olarak kullanılan herhagni bir bitki veya ot, şifalı bitki.


hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.


hemotomy : n. Nasrın çıkarılması.


intra-articular : a.Eklemiçi.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).


proto-erythrocyte : n. Koyu boyanan bir nüveye sahip eritroblast.


sexuality : n. 1. Cinsiyet, cinsilk, seksüalite; 2. Kişinin gösterdiği cinsel faaliyet, özellikle bu faaliyetin kuvvet ve derecesi.