Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecto-antigen nedir?

ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


digestive : a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettirici.


disobliteration : v. Yeniden delik açma.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


jugomaxillary : a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ait.


kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.


masto- : pref. Meme, göğüs.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


monomyoplegia : n. Tek kas felci, monomiyopleji.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


phemitone : n. Phenobarbitone'a çok benzeyen, ancak antikonvulsan etkisi ondan daha güçlü olan bir barbiturat.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.