Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecto-antigen nedir?

ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


electricity : n. Elektrik.


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


giddiness : n. Baş dönmesi, denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hypodermic : a. Deri altına ait, deri altı, hipodermik.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.