Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectiris nedir?

ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


cardiotoxic : a. Kalb üzerinde zararlı etki gösteren, kalbe z ararlı.


convalescence : n. Nekahat, iyileşme, konvalesans.


cultural : a. Bakteri kültürü ile ilgili.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


electroretinogram, E.R.G. : n. Faaliyet halinde ve retina tarafından meydana getirilen elektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi.


enteroparesis : n. Barsak tonüsünün azalması ve peristaltik hareketlerin ağırlaşması ile belirgin durum.


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


hexad : n. biochem. Altı kıymetli bir atom.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


moist : a. Nemli, ıslak.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


poikilothermic : a. Vücut ısısı muhite göre değişen.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


rhinopharynx : n. Farenks'in yumuşak damağın üstünde kalan kısmı, nazofarenks, epifarenks, rinofarenks.