Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectiris nedir?

ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

edentia : n. Diş yokluğu, dişsizlik.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


first-aid : n. İlk yardım.


ganglionic : a. Gangliyona ait, gangliyonik.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


submerge : v. Suya daldırmak, su altına sokmak.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


migration : n. Bir yerden diğer yere gitme veya geçme, göç etme.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


otic : a. Kulağa ait,oticus.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.