Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectiris nedir?

ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirrhotic : a. 1.Siroza ait; 2. Sirozlu.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


eupraxia : n. Birbirine bağlı muntazam hareketler yapabilme, koordine hareket yeteneği.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


hypercalciuria : n. İdradda kalsiyum fazlalığı.


kilogram (me) : n. Bin gramlık ağırlık ölçüsü, kilogram.


manducation : n.Çiğneme.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


pasteurize : v. 1. Aşı ile tedavi etmek; 2. Isıtarak mikroplarını kırmak, pastorize etmek.


plasmapheresis : n. 1. Plazma proteinlerinin elektroforez yolu ile birbirlerinden ayrılması; 2. Kanın şekilli elementlerinin santrifugasion yolu ile plazmadan ayrılması.


sarcomagenesis : n. Sarkom oluşumu.