Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ecthyma nedir?

ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diluent : a. Sulandırıcı, eriyiğin yoğunluğunu azaltıcı.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


hydrovarium : n. Yumurtalıkta sulu sıvı bulunması.


infratemporal : a. Şakakaltı.


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


neurotonic : a. 1. Siniri germe ile ilgili; 2. Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip ilaç, sinir sistemini kuvvetlendirici ilaç.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.


periodontoclasia : n. Dişi saran çevre doku ve oluşumlar (periodon-iltihaplanma ile belirgin durum, butium)'da dejeneratif değişiklikler ve nitelikte periodontium hastalığı.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


psychoparesis : n. Zeka geriliği.