Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectental nedir?

ectental : a. Ekdoderm ve endoderme ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


odontic : a. See: Dental.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


poitrinaire : n. Kronik göğüs hastalığı olan şahıs.


psorelacosis : n. Uyuz sebebyle meydana gelen yara.


radon : n. biochem. Rn sembolü ile bilinen, atom no: 86 ve atom ağırlığı 222 olan kimyasal element.