Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectasia, ectasis, ectasy nedir?

ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


labiology : n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


mesal : a. See: Mesial


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


pylethrombophlebitis : n. Kapı toplardamarın trombozu ve iltihabı.


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.


steatocele : n. Haya (testis) torbasında yağlı ur, skrotumun yağlı şişi.