Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectal nedir?

ectal : a. Dış, harici

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


chololith : n. Safra taşı.


conjunctivitis : n. Konjunktiva iltihabı.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


glaucomatous : a. Klokomlu.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


hypersensibility : n. Aşırı hassasiyet (duyarlık).


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.