Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectal nedir?

ectal : a. Dış, harici

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confluence : n. Toplak, confluens.


cymba : n. Cumba.


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


ileotomy : n. İleumu kesme ameliyesi, ilyotomi.


immobilize : v. Sargı ile hareketsizleştirmek.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


neuroclonic : a. Sinir kasılması ile belirli.


nostrils : n. Burun delikleri.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


serpens : a. Dolambaçlı, kıvrımtılı, yılanvari seyir gösteren.


stenostomia : n. Ağız daralması, stenostomi.