Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectaic nedir?

ectaic : a. Ektaziye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbospinal : a. Medulla oblongata ve columna spinalis ile alakalı olan.


comissurotomy : n. Fibröz bantların veya halkaların cerrahi olarak kesilmesi.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


division : n. 1. Fasile; 2. Bölge; 3. Kısımlara (parçalara) ayırma veya ayrılma.


edematous : a. 1. Ödem'le ilgili; 2. Ödem gösteren, ödemli.


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


Freud : n. Sigmunt Freud (1856-1939), nöroloji ve psikiyatri dallarında çalışmalarıyla tanınmış, modern psikiyatri ve psikoanalizin kurucusu sayılan Avusturyalı hekim.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


manus : n. El.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.


saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.


sympathicotonia : n. Sempatik sinir sisteminin kuvvetli olması.