Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectaic nedir?

ectaic : a. Ektaziye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


determiner : n. Tayin edici, tayin edici faktör.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


dopa : n. Dokularda tirozin (tyrosine)'in parçalanmasıyla oluşan, adrenalin ve noradrenalin öncüsü kimyasal madde.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


marasmus : n. Beden ve ruh bakımından kuvvetten düşme, marazm.


mesoarium : n. See: Mesovarium.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


proteinemia : n. Kanda protein fazlalığı, proteinemi.


pseudocopulation : n. Hayvanlarda görülen bir cinsel birleşme şekli olup dişinin vücudundan yumurtalar dışarı atılırken serma sıvı yumurtaların üzrine dökülür.