Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ectaic nedir?

ectaic : a. Ektaziye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


dapsone : n. Lepra ve dermatitis herpetiformis tedavisined kullanılan bir sulfon türevi.


deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


lien : n. Dalak.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.