Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ecstasy nedir?

ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


hitch : n. Düğüm, bağ.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


myringomycosis : n. Timpan zarının mantar hastalığı, miringomikoz.


neurohypophysis : n. Hipofizin arka lobu, pars nervosa, nevrohipofiz.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


operation : n. 1. Ameliyat, operasio, operasyon; 2. Bir ilacın spesifik etkisi.


outbreeding : n. Birbiriyle ilgisi olmayan iki canlının birleştirilmesi.