Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ecraseur nedir?

ecraseur : n. Yeni bir oluşumun çevresine dolanarak onun kesilerek çıkarılmasını sağlayan telden yapılı bir bölümü olan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


direction : n. Yön, doğrultu, istikamet, directio.


eccritic : a. 1. Yıkım ürünlerinin atılışını hızlandıran; 2. Yıkım ürünlerinin vücuttan atılmasını hızlandıran veya kolaylaştıran madde (ilaç).


fluctuate : v. 1. Dalgalanmak, dalga şeklinde hareket göstermek; 2. Zaman zaman değişmek, bir kararda kalmamak.


gyrous : a. See: Gyrose.


hemosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nde kan toplanması.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


malt : n. Çimlendirilmiş arpa tohumlarının kurutulmasıyla elde edilen madde (Tedavide sindirimi uyarıcı olarak kullanılır).


metoposcopy : n. Fizynomi bilgisi.


nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.