Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecraseur nedir?

ecraseur : n. Yeni bir oluşumun çevresine dolanarak onun kesilerek çıkarılmasını sağlayan telden yapılı bir bölümü olan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


gelose : n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


myofibrositis : n. Kas lifi kılıfının iltihabı, miyofibrozit.


ovario- : pref. Yumurtalıkla ilgili.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


planocellular : a. Yassı hücrelerden oluşmuş.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.


ptere : n. Kanat şeklinde organ.


radiophosphorus : a. Radyoaktif fosfor (P32).