Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ecraseur nedir?

ecraseur : n. Yeni bir oluşumun çevresine dolanarak onun kesilerek çıkarılmasını sağlayan telden yapılı bir bölümü olan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


cuneus : n. (pl. cunei). Beynin kaması lobülü, Kuneus.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


peripenial : a. Penis çevresinde, penis'i çevreleyen.


prosthetist : n. Sun'i kolveya bacak takma uzmanı.


siphon : n. & v. 1. Bir ucu uzun eğri boru; 2. Birkabdan diğerine hava basıncı ile su boşaltmağa mahsus eğri boru, sifon; 3. Bazı kabuklu hayvanların içinden su çektiği veya dışarıya su verdiği organ; 4. Sifon ile su çekmek, sifondan geçirmek veya geçmek.


thymelcosis : n. Timusun ülserli hali.


traumatopnea : n. Göğüs duvarındaki bir yaradan hava geçmesi.