Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ecouteurism nedir?

ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


frigorific : a. Soğutan, soğutucu.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


healthless : a. Hasta.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hyperkalemia : n. kanda potasyum imktarının aşırı derecede artışı, kan potasyumunun yükselişi, hiperkalemi.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


inosituria : n. İnositol işeme.


intervertebral : a. Omurlararası.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


perforating : a. Delici, perforans.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).