Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecouteurism nedir?

ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


dolorogenic : a. See: Dolorific.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


internatal : a. İlyelerarası.


mottling : n. Cildin yer yer lekeler arzetmesi.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.