Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecouteurism nedir?

ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celosomia : n. Göğüs veya karın duvarındaki bir defekt sesebiyle başarı çıkması ile belirgin gelişim ano-kısım iç organların fıtık şeklinde dımalisi. (Sternum'un doğuştan olmayışı, yarık oluşu veya kaburga anomalileri sebebiyle gelişir).


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


chymosin : n. biochem. See: Rennin.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


geotropism : n. Yeredoğrulum.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


mammillated : a. Memebaşı gibi çıkıntıları olan.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


myrtiform : a. Mersin yaprağı biçiminde, mersinbiçim, myrtiformis.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.