Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ecouteurism nedir?

ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


estrual : a. Östrusa ait.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


pericardosis : n. Perikard hastalığı.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.


pith : n.&v. 1. Öz; 2. Hayvanı murdar iliğini kesmek suretiyle öldürmek; 1. Bitkinin gövdesinden yumuşak özü çıkarmak.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.