Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecouteur nedir?

ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


uvulectomy : n. Küçük dili çıkarma ameliyatı.


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


mesencephalic : a. Orta beyine ait.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


platyhelminth : n. Platihelment'ler koluna mensup herhangi bir parazit, yassı kurt.


premonitory : a. Önceden haber veren.