Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecouteur nedir?

ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


denervate : n. Bir organ veya oluşuma ait siniri kesmek.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


gastroileac : a. Mide ve ilyuma ait, mide-ilyum.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


hemotelangiosis, n. See: Telangiosis.hemotherapeut : n. Kan, plazma veya kandan hazırlanan maddelerle tedaviyi konu alan bilim dalı, kan tedavisi bilimi.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


hyposphyxia : n. Kan basıncında düşüşle beraber genel vücut dolaşımının yavaşlaması.


immobilization : n. Hareketsizleştirme, sabitleştirme.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.