Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ecouteur nedir?

ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


cravat : n. Üçgen bandaj.


deaf : n. sağır.


effervescent : a. 1. köpüren; 2. Suya atıldığı zaman gaz çıkararak eriyen, efervesan.


emulsifier : n. Emülsiyon yapıcı madde.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


koniology : n. Çeşitli tozları ve insan vücudu üzerine etkilerini konu alan bilim dalı.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


myo : pref. Adale, kas.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.