Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecouteur nedir?

ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


bufidin : n. biochem. Bazı ödlübağalardan elde edilebilen bir zehir.


cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


chemotherapeutic : a. 1. Hastalık yapıcı mikro-organizmalar üzerinde öldürücü veya onların üremelerini durdurucu etkiye sahip kimyasal madde, kimyasal ilaç; 2. Kemoterapi ile ilgili.


chorioamnionitis : n. Fetal zarlar (chorion ve amnion)'ın enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


decollation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını keserek gövdesinden ayırma, deakpitasyon.


depressant : a. Faaliyeti azaltan, müsekkin, yatıştırıcı.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


pellucid : a. Saydan, şeffaf, pellucidus.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.


pregenital : a. Ergenlik öncesi.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.