Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ecosystem nedir?

ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


uvular : a. Küçük dile ait, uvularis.


hypomastia : n. Memelerin anormal küçüklüğü, küçük memelilik, hipomasti.


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


impulsion : n. Tahrik.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


masticate : v. Çiğnemek.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


myoatrophy : n. Kas atrofisi.


neurotonic : a. 1. Siniri germe ile ilgili; 2. Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip ilaç, sinir sistemini kuvvetlendirici ilaç.


obstipation : n. See: constipation.


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


preclavicular : a. Köprücük kemiği (clavicula) önünde.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.