Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ecosystem nedir?

ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caplan's syndrome : n. Romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür.


cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


cholagogia : n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


ergasthenia : n. Aşırı çalışma nedeniyle meydana gelen halsizlik veya yorgunluk.


hemidiaphoresis : n. Vücudun yarısının terlemesi.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


intraretinal : a. Retina içinde.


isoxyl : n. Diğer tüberküloz ilaçları ile birlikte kullanılan yeni bir tbc ilacı.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.