Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ecosystem nedir?

ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


cascara : n. Purgatif etkisi olan bir bitki kabuğu, akdiken kabuğu, kronik kabızlıklarda kuru ekstresi tablet halinde sıvı ekstresi ise eliksir şeklinde kullanılır.


cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


clitoridis : n. Klitoris iltihabı.


colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


fundic : a.See: Fundal.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


horror : n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli veya korkunç şey.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


hysteromalacia : n. Uteursun yumuşaması, histeromalasi.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


karyon : n. Hücre nüvesi.


nutation : n. Baş sarkması.


ozostomia : n. Nefesin fena kokması, ozostomi.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.