Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ecosystem nedir?

ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


hectic : n. 1. Kronik iltihaplı hastalıklarda görülen intizamsız fiyevr şekli, hektik, veremli (kimse). 2. Verem nöbeti veya kızartısı.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


lotio : n. See: Lotion.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


parulis : n. Dişeti apsesi.


perineovaginal : a. Perine ve vagina ile ilgili.


protoporphyrin : n. biochem. Demir ve globülin ile birleşek hemoglobini ve diğer solunum enzimlerini meydana getiren madde.


rhabdomyosarcoma : n. Çizgili kas liflerinden gelşen kötü huylu tümör, rabdomiyosarkom.


schrumpeniere : n. Parankima atrofisi sonucu böbreklerin küçülmesi ve enterstisyel dokunun artmasiyle büzülmesi hali.


sentiment : n. Bir kişi veya bir madde üzerinde toplanan birgrup eğilim, his, duygu.


separation : n. 1. Ayrılma, birbirinden uzaklaşma; 2. Ayırma, bibirinden uzaklaştırma.