Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecosystem nedir?

ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


hepatoscopy : n. Karaciğer muayenesi.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


jugular : a. Boyuna ait, jugularis.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.


quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.


rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).


repositor : n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.