Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ecosystem nedir?

ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


decapsulation : n. bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması.


drowning : n. Suda boğulma.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


phonophore : n. Bir stetoskop şekli.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).


rimula : n. (pl. rimulae). Çok küçük çatlak.


roentgenoscopy : n. Radyoskopi, flöroskopi.


scopolagnia : n. Çıplak kişiyi gizlice seyretmekten cinsel haz duyma.