Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecostate nedir?

ecostate : a. Kaburgaları bulunmayan, kaburgasız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


coccydynia : n. Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrı.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


libido : n. Cinsel arzu, şehvet, libido.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


prussic : a. biochem. Kiyanus nevinden, kiyanusi.


radiculopathy : n. Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastaık.