Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ecostate nedir?

ecostate : a. Kaburgaları bulunmayan, kaburgasız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


gastroenteralgia : n. Mide ve barsak ağrısı.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


idiomiasma : n. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis koku.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


neogenesis : n. Yeni oluşan, neojenez.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


parasympatholytic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini yok eden.


pertussoid : a. & n. 1. Boğmaca gibi gribal bir öksürük.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.