Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecosite nedir?

ecosite : n. See. Ecoparasite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


nuchal : a. Ense ile ilgili, nuchalis.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


osphresis : n. Koklama duyusu.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


polysarcous : a. Şişman, etli.