Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ecosite nedir?

ecosite : n. See. Ecoparasite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


bromethol : n. Cerrahide, eklampside obstetrik amnezide ve tetanozda kullanılan anestezik bir madde.


coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


episioplasty : n. Vulvanın plastik tamiri.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


flathead : a. Yassı kafa.ı


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


malunion : n. Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak kaynaması.


neurodiagnosis : n. sinir hastalıkları tehisi.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.