Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ecoparasite nedir?

ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


laryngostomy : n. Gırtlak fistülizasyonu, larengostomi


left-handedness : n. Solaklık.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


peripapachymeningtis : n. Dura mater ile kemiksi örtü arasındaki dokunun iltihabı.