Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecoparasite nedir?

ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


colloidin : n. biochem. Kolloid dejenerasyonda meydana gelen jelatinsi cevher, koloidin.


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


liver : n. Karaciğer.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


myomalacia : n. Marazi kas yumuşaması, miyomalasi.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


pasteurella : n. Bazı türleri insanlarda, bazı türleri ise hayvanlarda ağır hastalıklara sebep olan bir bakteri cinsi.


postpuberty : n. See: Postpubescence.


protoneuron : n. Periferik rfleks kavsindeki ilk nevron.


rubor : n. 1. Kırmızılık; 2. (iltihap belirtilerinden biri); 2. Kırmızı yüzlülük, rubor.


sphenoidal : a. Sfenoide ait, sphenoidalis.


sterile : a. 1. Kısır; 2. Mikropları olmayan, mikropsuz, aseptik.