Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ecoparasite nedir?

ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cone : n. Mahrut, koni, conus.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


iridoconstrictor : n. Gözbebeğini daraltıcı (kas veya ilaç).


jugate : a. Kenetlenmiş.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.