Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecoparasite nedir?

ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


exocystis : n. İdrar kesesinin düşmesi (sarkması), eksosistit.


fortuitous : a. Tesadüfi.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


keratocele : n. Korneanın en iç tabakasının fıtığı, keratosel.


mammary : a. Memeye ait.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


orchis : n. Testis, haya, husye.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


parencephalus : n. Beyni doğuştan kusurlu veya yeterince gelişmemiş hilkat aribesi.


precommissure : n. Ön bileşke.


reductase : n. biochem. İndirgeyici (oksijen giderici) bir enzim.