Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ecology nedir?

ecology : n. Organların muhitleriyle karşılıklı münasebetlerinden bahseden biyoloji kısmı, ekoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


electromassage : n. 1. Elektrik akımı veren alet aracılığıyla yapılan masaj, elektrik masajı, 2. Elektrik tedavisiyle bir arada uygulanan masaj.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


enteron : n. Barsak


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


panophthalmitis : n. See: Panophthalmia.


peribronchitis : n. Bronş çevresi iltihabı, peribronşit.


phosphorated : a. Fosforlu, fosfor ile terkip edilmiş.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.


reapperance : n. Tekrar görünme.


secrete : v. İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak.


sicchasia : n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara karşı isteksizlik, gıdalardan tiksinti duyma hali.


sinistro : pref. sinistr.


starve : v. Açlık çekmek,a çlıktan bitkinleşmek, açlıktan ölmek.