Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ecology nedir?

ecology : n. Organların muhitleriyle karşılıklı münasebetlerinden bahseden biyoloji kısmı, ekoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocynth : n. Citrullus colocynhtis (acı elma)'in, kuvvetl imüshil etkisi gösteren kurutulmuşham meyvası.


dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).


enteron : n. Barsak


epidermoma : n. Deri üzerinde hücre artımı ile meydana gelen sigil, nasır vb. oluşum.


hemoblastosis : n. Kan dolaşımında çok sayıda genç eritrosit (hemoblast) bulunuşu hali.


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


neuragmia : n. Sinir ganglionunun yırtılması, gangliondan bazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


postvital : a. Ölümden sonra.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


pyonychia : n.Tırnağı çevreleyen kıvrımın bakteryel enfeksiyonu.


pyrexial : a. Hummalı, ateşli.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.