Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecologist nedir?

ecologist : n. Ekoloji uzmanı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


clitorism : n. Klitorisin hipertrofisi.


cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


crymotherapy : n. Tedavi amacıyal soğuk uygulanması, soğuk tedavisi.


dibasic : a. İki esası olan.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


extirpation : n. Kökünü kazıma, kökünden sökme (kesip çıkarma), izale.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


hypodermal : a. İç zara ait.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


ovi : n. Ovum'un genitifi.