Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ecochleation nedir?

ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


ganglioblast : n. Belkemiği gangliyonlarının embriyonik hücresi.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


hematologist : n. Hematolog.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


latus : a. Geniş


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.