Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecochleation nedir?

ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


phymatoid : a. Deri üzerindeki küçük yumru'ya benzer, deri nodülünü andıran.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


hysterurysis : n. Rahim ağzı ve servikal kanalın genişletilmesi.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


morphea : n. Derinin belli bir bölgesinin yer yer sertleşme göstermesi ile belirgin hasalık, morfe.


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


overventilation : n. See: Hyperventilation.


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


pang : n. Şiddetli ağrı.