Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ecmnesia nedir?

ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.


Edward's Syndrome : n. Mental anomalilerle birlikte görülen otozomal trizomi.


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


incipient : a. Başlayan.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


mesometrium : n. Geniş bağ, mezometr, ligamentum latum.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


n(a)evus : n. See: mole


nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


perinephrium : n. Böbreği saran zar, böbrek zarı, perinefriyum.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.