Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecmnesia nedir?

ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind : a. Kör.


bromoderma : n. Brom bileşikleri ile zehirlenmede oluşan deri lezyonu.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


cingulum : n. 1. Kuşak, halka; 2. Beyin'de gyrus fornicatus'taki sinir demeti; 3. Kesici dişlerin iç yüzündeki kabarık kısım; 4. Bel, vücudun ortasındaki incelen bölge.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


emulsification : n. 1. Emülsiyon haline getirme, emülsiyon halin getirme; 2. İri yağ taneciklerinin barsakta, safra asitleri etkisiyle daha küçük taneciklere parçalanması.


fumigation : n. Tütsüleme (ensektisid bir maddenin buharları ile).


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


imbalance : n. Dengesizlik.


hypervolemia : n. 1. Kan hacminin anormal yükselmesi; 2. Anormal hacim yüksekliği.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


necrose : v. Gangrenleşmek.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


parapyloric : a. Pilor yakınında, pilor'a komşu, pilor'a bitişik.


porencephalous : a. Porensefali ile vasıflı.


postanal : a. Anusun arkasında yer alan.


retrolental : a. Göz merceği ardı.