Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ecmnesia nedir?

ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


dentinogenesis : n. See: dentinification.


deodorize : v. Dezenfekte etmek.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


genitocrural : a. Genital bölgeye ve bacaklara ait olan, bu oluşumları ilgilendiren.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


glomangioma : n. El veya ayak derisindeki kan damarlarından gelişen mavimtrak kırmızı renkte ağrılı tümör.


gravida : n. Gebe kadın.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.