Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eclecticism nedir?

eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


celiac : a. Karınla ilgili, karın bölgesi veya karın boluğuna ait.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


deobstruent : a.&n. Müshil (ilaç).


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


mia ball : Göz küresi, bulbus occuli.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


hybridity : n. Melezlik.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


hydrotherapeutic : a. Hidroterapiye ait.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


infranuclear : a. Nüvealtı.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


liter, litre : n. Litre, metre usulüne göre bir desimetre kübe eşit hacim ölçüsü.


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


mucific : a. See: Muciferous.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.