Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

eclecticism nedir?

eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


diabetic : a.&n. 1. Şeker hastalığına ait; 2. Şeker hastası, diyabetik.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


embryology : n. doğumdan önceki devrede gelişmeyi öğreten bilim, embriyoloji.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


hyperonychosis : n. See: Hyperoncyhia.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


microdontia : n. Çok küçük dişlilik, dişlerin normalden küçük olması, mikrodonti.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


peripneumonia : n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleuropneumonia.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.