Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eclecticism nedir?

eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


optomyometer : n. Gözün dış kaslarının gücünü ölçen alet, optomiyometre.


orthotherapy : n. Vücudun duruşunu düzelterek yapılan tedavi.


oxidizing : a. Oksitleyici.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


peau : n.Deri.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.