Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

eclecticism nedir?

eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


certification : 1. Bildirilmesi zorunlu bir hastalığı gerekli yerlere bildirme; 2. Belli bir dalda uzmanlaştığına dair belge kazanam; 3. Hastayı zorunlu olarak akıl hastanesine yatırma.


choleic : a. Safraya ait.


chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


encephalatrophy : n. Beyin atrofisi


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


hysteroneurasthenia : n. Histerik belirtilerin eşlik ettiği nevrasteni şekli.


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


pericholangitis : n. Safra kanalları çevresindeki doku ve oluşumların iltihabı.