Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

eclectic nedir?

eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulipedal : a. Hücreye yönelen, hücreye doğru hareket gösteren.


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


iodometry : n. See: iodimetry.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


osteoneuralgia : n. Kemki nevraljisi, osteonevralji.


ostiary : n. Ağız (orificium) a ait, ostiarius.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


polyethylene : n. biochem. Etilenin polimerizasyonundan elde edilen bileşik madde.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


ptere : n. Kanat şeklinde organ.


pyretogenous : a. 1. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan, ateş yükseltici.


spinipedal : a. Omurgaya yaklaşan.