Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

eclectic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


endorhachis : n. Omurilik çevresindeki dura mater.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


leptomeninges : n. Beyin zarları (Pia mater ve araknoid).


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


pleuropulmonary : n. Akciğerlere ve kaburgalara ait olan.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


pyrexial : a. Hummalı, ateşli.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.