Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

eclectic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


cervix : n. (pl. Cervices). Boyun.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


devolution : n. Katabolik değişme.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


glycerin : n. biochem. Tatlı merhem, gliserin (C3H8O3).


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


hidroschesis : n. Terin dışarı atılmaksızın ter kanallarında birikimi, ter çıkışının durması.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


ligature : n. 1. Ligatür: Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik; 2. Açılmış bir damarın bağlanması.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


oesophagostomiasis : n. Oesophagostomum cinsi parazitlerin meydana getirdiği hastalık.


oophoromalacia : n. Yumurtalıkların ileri derecede yumuşaması, ooforomalasi.


ovariocentesis : n. Yumurtalığın cerrahi delinlmesi, ovaryosentez.