Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

eclectic nedir?

eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


lienography : n. Dalağın röntgenle muayenesi, liyenografi.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


orthopedia : n. See: Orthopedics.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


posteroanterior : n. Arka-ön istikamette, arkadan öne uzanan.


priapism : n. 1.Şehvet düşkünlüğü; 2. Penisin cinsel zevkbulunmaksızındevamlı ereksiyonu, priapizm.


prototoxoid : n. Antijen özelliğini muhafaza etmesine rağmen toksik etkisi bulunmayan ve antitoksinle toksin'e oranla daha kuvvetle birleşme eğilmi gösteren madde, prototoksoid.