Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eclamptic nedir?

eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


covering : a. Kaplama, örtme.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


gastrograph : n. Mide hareketlerini kaydeden cihaz, gastograf.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


hyperlutemia : n. Kanda aşırı miktarda progesteron bulunuşu.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


ophthalmitic : a. Oftalmite ait.


osmesis : n. Koklama.


pachyonychia : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, pakiyoniki.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).


proctosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoidi çıkarma ameliyesi.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.


pyloroplasty : n. Pilor ameliyatı.


revivification : n.1. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma; 2. Yara kenarlarının birleşmesini kolaylaştırma amacıyla nekroz gösteren doku parçalarını kazıma veya kesip çıkarma, bu şekilde yarayı tazeleme.