Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

eclamptic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatology : n. Gıdalar ve beslenmeyi konu alan bilim dalı.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


intracavitary : a. Boşluk içi, organ boşluğu içinde.


iodic : a. 1. İyot'la ilgili; 2. İyot'un sebep olduğu, iyot'a bağlı.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


perididymis : n. Tunica vaginalis testis, perididim.


phoria : n. Bir göz kapatıldığı zaman diğer gözün görme ekseninin sapması.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


plexectomy : n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.


rhinoantritis : n. Burun mukozasının ve Highmore antrumunun iltihabı.


rib : n. 1. Kosta, kaburga (kemiği); . Eğe kemiği.