Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

eclamptic nedir?

eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


coloproctitis : n. Kolonl ve rektum iltihabı.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


episternal : a. Sternum üstü.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


omoplate : n. See: Scapula.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.


podophyllum : n. 1. "Podophyllum peltatum"un kurumuş gövde ve kökleri; 2. Bunlardan çıkarılan müshil.


retinitis : n. Retina iltihabı, retinit.