Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

eclamptic nedir?

eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


casein : n. biochem. Sütte bulunan fosfoprotein, peynir özü, kazein.


centrum : n. Merkez, orta


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


gluttony : n. Oburluk


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


inosite : n. See: inositol.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


malacosis : n. See: Malacia.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


pediculus : n. Bit.


phallotomy : n. Penis ameliyatı, falotomi.