Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

eclamptic nedir?

eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


hematopexia : n. Kanın pıhtılaşması.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


immedicable : a. Tedavi edilemez.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


manifest : a. Aşikar, gizli olmayan, manifest.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


morphinia : n. See: Morphinomaniac.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


phytobezoar : n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.