Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

eclamptic nedir?

eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chollateral : n. Arterlerin yandalları.


cicatrix : n. See: Scar.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


carinopuncture : n. Keşif maksadı ile beyini delme ameliyesi.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


effector : n. Bir adale bir gudde veya organda sonlanan motor veya sekretuvar sinir.


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


fruncle : n. Çıban, furunculus.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


niclosamide : n. Erişkin barsak, barsak solucanlarının tedavisinde kullanılan bir madde.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


osteodystrophia : n. Kemiğin kusurlu oluşumu, osteodistrofi.


ovi : n. Ovum'un genitifi.