Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

eclampsia nedir?

eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi

infantile eclampsia : Spazmofili.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


diphtheritic : a. Difteri ile ilgili.


eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.