Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

eclampsia nedir?

eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi

infantile eclampsia : Spazmofili.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


folliculitis : n. Folikül iltihabı, folikülit.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


psychopharacology : n. İlaçların akıl üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı, psikofarmakoloji.


puerile : a. Çocuğa veya çocukluk çağına ait.


rhabdomyosarcoma : n. Çizgili kas liflerinden gelşen kötü huylu tümör, rabdomiyosarkom.


sonorous : a. Sesli, sedalı, sesi aksettiren, tannan.