Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

eclampsia nedir?

eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi

infantile eclampsia : Spazmofili.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


blepharon : n. Göz kapağı.


blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


dengue : n. Döküntülü ve lenfa bezlerini şişiren enfeksiyon hastalığı, dang.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


maternal : a. Anneye ait.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


miasma : n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


platycelous : a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


prosopotocia : n. Doğumda yüz ile geliş.