Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

eclampsia nedir?

eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi

infantile eclampsia : Spazmofili.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blend : n. Karışım.


blennadenitis : n. Mukoza'da mukus salgılayan bezlerin iltihabı.


cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


disorder : n. Hastalık, illet.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


epithalamus : n. Talamus üstü, epitalamus.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


income : n. Vücuda giren gıda.


intravaginal : a. Vagina içinde.


laparoscopy : n. Transperitoneal yoldan yararlanılarak pelvis organlarının endoskopik muayeneis.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


monckeberg's sclerosis : n. Atardamarların, özellikle uzuvlardaki atardamarların orta tabakasında kireçlenmeye yol açansenil dejeneratif değişiklikler.


nephrotoxin : n. biochem. Böbrek dokusunun parçalanmasından doğan zehirli madde, böbrek dokusunu yok eden toksin, nefrotoksin.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


oxyurifuge : n. See: oxyuricide.


parapleuritis : n. Göğüs duvarının iltihabı.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.