Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

eclampsia nedir?

eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi

infantile eclampsia : Spazmofili.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hyoscyamus : n. p. Banotunun çiçek ve yaprakları.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.