Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eclampsia nedir?

eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi

infantile eclampsia : Spazmofili.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


filtrate : a. Süzülmüş sıvı, filtrat.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


hepatoscopy : n. Karaciğer muayenesi.


vaccinate : v. Aşılamak.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.