Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eclabium nedir?

eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea : n. 1. Bol mukus gelişi, aşırı mukus salgılanması; 2. Bol müköz akıntı ile seyreden gonore; 3. Bol akıntı ile seyreden konjunktiva iltihabı, pürülan konjunktivit.


complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


foraminous, foraminated : a. Delikli.


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


inapetence : n. İştahsızlık.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


perarticulation : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


production : n. Meydanag elme, olma, oluş husul, oluşum, prodüksiyon.


pubescence : n. Erginlik çağına gelme, büluğa erme, reşit olma.


schrumpeniere : n. Parankima atrofisi sonucu böbreklerin küçülmesi ve enterstisyel dokunun artmasiyle büzülmesi hali.


stricture : n. Bir kanal veya boşluğun daralması, striktür (retresisman).


tachyphaga : n. Yeme çabukluğu, çabuk yeme, takifaji.