Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

eclabium nedir?

eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


comatose : a. Koma durumunda olan.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


ischochymia : n. Mide hazımsızlığı.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


myxoedema : n. Tiroid yokluğu veya az çalışmalarında görülen tablo, miksödem (derinin katılaşması ve his ve zekanın körleşmesi arazı görülür).


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


postcerebral : a. Beyin arkasında.