Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echophrasia nedir?

echophrasia : n. See: Echolalia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


teratological : a. Teratolojiye ait, teratolojik


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hisotgenous : a. See: Histiogenic.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


inordinate : a. 1. Düzensiz, bozuk; 2. Aşırı, çok fazla.


lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.


ovate : a. See: oval.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.


proving : n. Neticeye ulaşmak için yapılan deney, probe.


suppository : n. Rektum yolu le verilecek ilaçları kolayca eriyecek bir madde içine karıştırıp elde edilen ispençiyari şekiller, fitil, süpozituvar.


ureagenic : a. Üre yapıcı, üre oluşturucu.