Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

echophrasia nedir?

echophrasia : n. See: Echolalia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibal : n. Yamyam.


blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


gut : n. Barsak.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.


sanious : a. 1. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı (sanies) ile ilgili; 2. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı gösteren, bu nitelikte akıntı ile belirgin.


sialism : n. Aşırı tükürük salgılanması, tükürük fazlalığı.