Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echophrasia nedir?

echophrasia : n. See: Echolalia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


chymorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kimüs çıkışı.


cyanemia : n. Kanın, oksijen azlığı sebebiyl mavimsi-mor renkte oluşu.


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


hydroscheocele : n. İçinde sıvı bulunan skrotum fıtığı.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


magneto-electricity : n. Mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.


scapulovertebral : a. Kürek kemiği ve omurga ile ilgili.


scorbutic(al) : a. İskorbüte ait.