Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echophrasia nedir?

echophrasia : n. See: Echolalia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).


dissoluble : a. Erir, çözülür.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


phonation : n. Seslenme.


prelaryngeal : a. Larenks önünde.


salping(o) : pref. Boru, tüp, boru ile ilgili (eustachi veya Fallop borusu).


sitotropism : n. Gıda tesiri ile alınan cevap.


soleus : n. Nalınsı kas, soleus, musculus soleus


spermatocystectomy : n. Seminal vezikülü çıkarma ameliyatı.


toadstool : n. Yenildiği zaman zehirlenmeğe sebep olan herhangi bir mantar, zehirli mantar.