Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echophony nedir?

echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


determiner : n. Tayin edici, tayin edici faktör.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


mate : n. 1. Eş, karı veya koca; 2. Çiftleştirmek, çiftleşmek.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


polysinusitis : n. Çeşitli sinusların iltihabı.


pronephros : n. (pl. Pronephroi) İlkel böbrek (embriyonda).


sigmoidectomy : n. Sigmoidi kısmen çıkarma ameliyatı, sigmoidektomi.


streptokinase : n. biochem. Fibrinin erimesini sağlayan bir enzim.


subthoracic : a. Göğüsaltı, göğüs altında bulunan.


symposium : n. Bellibir konuda tartışmak üzere yapılan toplantı, sempozyum.