Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echophony nedir?

echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


cytotherapy : n. Hayvan hücreleri ile yapılan tedavi.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


hyperphosphaturia : n. İdrarda fosfat fazlalığı.


icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.


induration : n. See: induratio.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


maculate : a. Benekli, lekeli.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


panic : a. Panki, korku ile telaşa kapılma.


pasteurella : n. Bazı türleri insanlarda, bazı türleri ise hayvanlarda ağır hastalıklara sebep olan bir bakteri cinsi.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


phenomenology : n. Doğal olayları inceleyen bilim, fenomenoloji.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


pulpy : a. Yumuşak, etli, özlü.


raphe : n. Dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.