Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

echophony nedir?

echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


dovers powder : n. Sükunet ve ter veren afyonlu bir toz ilaç.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


eccrisis : n. Gereksiz maddelerin ifrazı, boşaltım.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


mortiferous : a. Ölüme sebep olucu, öldürücü.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


operate : v. Ameliyat etmek.