Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

echopathy nedir?

echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


mia disease : Göz hastalığı.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


fusion : n. 1. Kaynaşma; 2. Birbirine temas eden iki organın birbirine yapışması; 3. İki gözle görülen ayrı ayrı hayallerin birbiri üzerine intibak ederek tek bir hayal gibi görülmesi, füsyon.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


ischialgia : n. siyatik.


junctional : a. Birleşeğe ait.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


orbitalis : a. Göz çukuru ile ilgili.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


quint : pref.Beş.


radiopathology : n. Işınımın dokular üzerine yaptığı fena tesirleri inceleyen patoloji.