Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echopathy nedir?

echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


colectomy : n. Kolonun ameliyatla çıkarılması.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


otor : a. Kulağa ait.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


suprasternal : a. Göğüskemiği (sternum) üstü, sternum üstünde bulunan, suprasternalis.


sura : n. (pl. surae). Baldır.


thiemia : n. Kanda kükürt bulunması.