Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

echopathy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemolysis : n. biochem. Kimyasal ayrışım, kemoliz.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


glenohumeral : a. Skapulanın glenoid bolğuna ve humerusa ait olan her iki oluşumu da ilgilendiren.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


icteritious : a. Deri ve mukozaları sarımsı renk gösteren, sarılığa benzeyen.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


panthodic : a. Tüm vücuda yayılan, bir merkezden çıkıp vücudun bütün kısımlarına dağılan.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.


presbyatry : n. İhtiyarlık sebebiyle işitme bozukluğu, yaşlılıkta işitememe.


probe : v.&n. 1. Derin yara v.s.'yi sonda ile yoklamak, sondaj yapmak; 2. Cerrahmili, sonda.


scarf-skin : n. Epidermis.