Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

echolic nedir?

echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


coleitis : n. Vagina iltihabı.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


dipygus : n. Pelvis ve bacakların çift, baş ve gövdenin tek oluşu ile belirgin hilkat garibesi.


ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


irritative : a. İritasyona ait.


kation : n. See: Cation.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


pan- : pref.Bütün.


poly : pref. Çok birçok


polythiazide : n. Diüretik.


porotgram : n. Portografiden elde edilen film.


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.