Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

echolic nedir?

echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brontophobia : n. Gök gürlemesinden aşırı korkma.


colposcope : n. See: Culdoscope.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


exchanger : n. Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


mesorectum : n. rektum mezosu.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


paravitaminosis : n. 1. Klasik belritilre bulunmaksızın atipik belritilerle seyreden vitamin eksikliği; 2. Vitamin eksikliğine bağlı olmaksızın vitamin eksikliği belirtileri görülüşü ile belirgin klinik tablo.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


saturate : v. biochem. Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak.