Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echolic nedir?

echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


encephalomeningitis : n. Beyin ve beyin zarlarının beraber iltihabı


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


hematotympanum : n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


internist : n. Dahiliye (iç hastalıkları) mütehassısı (doktor), dahiliyeci.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


meso-epididyms : n. Epididim testisi birbirine bağlayan tunica vaginalis kıvrımı.


orchiatrophy : n. Testis'in büzülüp küçülmesi, testis atrofisi, orşiatrofi.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


reflexogenic : a. Refleks aksiyon meydana getiren.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).


rimula : n. (pl. rimulae). Çok küçük çatlak.


rubefacient : a. & n. deriyi kızartan, deriyi kabartmadan kızartan ilaç.


sodemia : n. Kanda aşırı miktarda sodyum bulunuşu.