Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

echolalia nedir?

echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthotomy : n. See: Cantholysis.


capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


corpulence, corpulency : n. Şişmanlık, etlilik.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


deglutition : n. Yutma.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


hyothyroid : a. 1. Hyoid kemik ve tiroid kıkırdakla ilgili; 2. Hyoid kemik ve tiroid beziyle ilgili.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.