Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echokinesia nedir?

echokinesia : n. See: Echopraxia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


gloss (o) : pref. Dil.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


hema, hemato : pref. Kan.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


isochronal : a. See: isochronic.


isthmospasm : n. İstmus spazmı.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


lymphangiectomy : n. Lenf damarı lezyonunun ameliyatla çıkarılması. Lenfanjiyektomi.


melanistic : a. Aşırı melanin birikimi ile belirgin.


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


postcoidal : a. Cinsel birleşim'den sonra, koitus sonu.


saddlenose : n. Bir başka şahsa eziyet, acı verme, can yakma gibi eylemlerden hoşlanmak.


sternoscapular : a. Sternum ve scapula ile ilgili.