Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

echokinesia nedir?

echokinesia : n. See: Echopraxia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


depuration : n. Temizleme ameliyesi.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


mortar : n.Eczacı havanı.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.


periosteotomy : n. Periyost ameliyatı.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.


telalgia : n. İntişar eden ağrı.


thromboendarteritis : n. Trombüs'ün eşlik ettiği arter iç tabakası (intima)'nın iltihabı, tromboendarterit.


tibia : a. (pl. tibiae). Kaval kemik, tibya.


toxanemia : n. Toksik madde etkisiyle eritrositlerin hemolizi sonucu gelişen anemi,toksanemi.