Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

echokinesia nedir?

echokinesia : n. See: Echopraxia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccal : a. 1. Yuvarlak şekil gösteren bakteriler (coccus'lar) le ilgili; 2. Yuvarlak şekli gösteren bakterilere benzeyen.


glycogen : n. biochem. Nişasta gibi beyaz ve erimez bir maded (karaciğer ve diğer dokulardan çıkarılır), glikojen (C6H10O5).


hydroscheocele : n. İçinde sıvı bulunan skrotum fıtığı.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


keratoid : a. Boynuz veya kornea dokusuna benzer.


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


patho-anatomy : n. Patolojik anatomi.n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


phacoid : a. Göz merceği şeklinde.


prolepsis : n. Bir krizin vaktinden önce gelmesi.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


quotient : a. Bölüm.


remineralization : n. Vücutta eksilen minerallerin normal miktarlarına getirilmesi, mineral metabolizmasının düzenlenmesis, remineralizasyon.