Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echokinesia nedir?

echokinesia : n. See: Echopraxia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


endoneurial : a. Endonöriyum'la ilgili.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


gnathodynia : n. Çenede hissedilen ağrı, çene ağrısı.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


metachromasia : n. Metokromazi.


metachronic : a. 1. Farklı zamanlarda aynı safhalardan geçme; 2. Ayrı zamanlarda meydana gelen.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


paramusia : n. Notaları ve sesleri ayırma veya yerinde kullanma yeteneğinin kaybı.