Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

echokinesia nedir?

echokinesia : n. See: Echopraxia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholelithiasis : n. Safra taşı oluşumu, kolelityaz.


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


cystometrogram : n. Çeşitli şartlar altında idrar kesesinde mevcut basınç değişikliklerinin kaydedilmesi.


densimeter : biochem. Yoğunluk veya izafi ağırlığı ölçme cihazı, dansimetre.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


fibered : a. Lifli.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


histiogenic : a. Dokulardan oluşturulmuş.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


perianal : a. Makat (anus) çevresinde bulunan, maksadı saran.


pollen : n. Bitki veya çiçeğin üremesini sağlayan tohum niteliğindeki toz, çiçek tozu.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


pretracheal : a. Trakea önünde.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.


styrene : n. biochem. Benzen ve etilenden sentezi yapılan sıvı hidrokarbon (C6H5CH CH).