Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

echography nedir?

echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cophosis : n. İşitme arazı.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


cystinuria : n. İdrarda sistin bulunmasına sebep olan metabolik hastalık böbrek taşı oluşu için hazırlayıcı sebep.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


emotional : n. Hislere bağlı olarak gelişen.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


laboratory : n. Laboratuvar.


heterotopia : n. Bir dokunun bulunmaması lazım gelen yerde belirmesi (mesela testiste kıkırdak dokusu görülmesi), heterotopi.


hippocratist : n. Hipokrat okuluna mensup hekim, Hipokrat'ın tıp öğretisine inanan ve bu sistemi uygulayan hekim.


hydradenoma : n. Ter bezleri epitelinden gelişen iyi huylu tümör, ter bezi tümörü, hidradenom.


hydrosis : n. See: hydrosis.


micrometry : n. Mikroskopik cisimleri ölçme (bilgisi), mikrometri.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.


renography : n. Böbrek radyografisi, böbreğin röntgenle incelenmesi, renografi.