Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echography nedir?

echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


kinesis : n. Vücut hareketi.


nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


onychomycosis : n. Tırnakların mantarlı enfeksiyonu, onikomikoz.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


pancreatalgia : n. Pankreas ağrısı.


polyphasic : a. Çok safhalı.


propulsion : n. 1. Öne doğru eğilerek yürüme; 2. Öne doğru düşme eğiliim.


salpingoscope : n. Nazofarenks ve Eustachi borusu muayenesinde kullanılan bir alet, salpengoskop.


saprogenic : a. 1. Çürütücü, çürüten; 2. Çürümeden meydana gelen.