Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echoencephalogram nedir?

echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


discitis : n. Disk iltihabı.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


meatometer : n. Bir kanalın veya kanala açılan deliğin genişliğini ölçmede kullanılan alet, meatometre.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.


opsogen : n. See: Opsinogen.


periureteral : a. Ureteri saran.


polychromatophilia : n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.


rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


rosary : n. Tesbih şeklinde organ, rosarium.


smith-petersen nail : n. Üç yüzlü, üzerinde oluk bulunan metal bir çivi.