Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echoencephalogram nedir?

echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystallization : n. Kristallerin luşumu, kristalleşme.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


hematometachysis : n. Kan nakli.


hyperglycosuria : n. İdrarda çok fazla şeker bulunması.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


in-vivo : n. Canlı dokularda, yaşayan dokular üzerinde.


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


isocoria : n. İki gözde gözbebeklerinin eşit olması.


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


metrostenosis : n. Rahim stenozu, metrostenoz.


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.