Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

echoencephalogram nedir?

echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotoxic : a. Kalb üzerinde zararlı etki gösteren, kalbe z ararlı.


cicatrize : v. Nedbe oluşması suretiyle iyileşmek.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


extramarginal : a. Bilinç dışı, idrak dışı


submammary : a. Memealtı, meme altında bulunan.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


ioduglobulin : n. biochem. Tiroid bezinden çıkarılan bir cevher.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


polyphasic : a. Çok safhalı.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


proctogenic : a. Makat veya rektumdan elde edilen


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.


sternocleidomastoid muscle : n. Sternum ve klavikula ile temporal kemikleri processus mastoideus arasında yer alan boyun adalesi.


stomatomalacia : n. Ağız yumuşaması, stomatomalasi.


tarsophyma : n. Tarsus tümörü.


thixotropy : n. Karıştırma sonucunda viskozitenin değişmesi.