Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

echoencephalogram nedir?

echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


cine-angiography : n. Hareketli flim şeklinde çekilen radyografi.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


fibromatosis : n. 1. Bağ dokusu artımı, tümöre benzer yumru oluşturmak üzere belli bir kısımda bağ dokusu hücrelerinin hiperplazi göstermesi; 2. Çok sayıda fibromların oluşması ile belirgin durum.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


hydrocephalus : n. Beyide su toplanması, hidrosefali.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


prenatal : a. Doğumdan önce olan.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.


rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.


radiculalgia : n. Sinir kökü nevraljisi.