Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

echoencephalogram nedir?

echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


colourless : a. Renksiz.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


cynophobia : n. See: Kynophobia.


drowning : n. Suda boğulma.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


uve(o) : pref. Üvea.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


oxyuriasis : n. Kıl kurtlarının barsakta meydanag etirdiği enfestasyon, oksiyüriazis.


palpebration : n.Göz kırpma.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


porous : a. 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli; 2. Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen.


regional : a. Bir bölgeye ait, bölgesel, mıntakavi, mevzii.