Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

echoencephalogram nedir?

echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


hyperketonuria : n. İdrarda keton fazlalığı.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


orad : a. Ağız tarafında, ağıza doğru.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.