Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

echocardiography nedir?

echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cochleitis : n. Koklea iltihabı.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


gliosis : n. Nevrogli dokusunun aşırı gelişimi; gliyoz.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


iodinophil : a. 1. İyot boyası ile kolayca boyanan; 2. İyot boyası ile kolayca boyanan herhangi bir oluşum (hücre, doku v.s.).


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


preformationist : n. Preformasyon teorisine inanan kimse.


trilabe : n. Mesanede taş kırmaya yarayan özel bir alet.