Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echocardiography nedir?

echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


chymase : n. biochem. Pankreas suyunun faaliyetini hızlandıran mide suyu enzimi, kimaz.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


grinder's asthma : n. Mental tozlarının inhalasyonuna bağlı olarak gelişen silicosis için kullanılan popüler bir deyim.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


plumbago : n. Karbon'un bir cnisi, grafit.


quadruplet : n. Dördüz.


recombination : n. Bir bileşiği oluşturan unsuralrın ayrılmalarını takiben yeniden birleşmeleri, tekrar biraraya gelme.


scrofula : n. Sıraca.


smell : n. 1. Koku alma, koklama; 2. Koku.


somatoceptor : n. Vücut içinden gelen uyarıları alan sinir ucu, bu nitelikte vücut reseptörlerinden her biri.