Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

echocardiography nedir?

echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


dislocation : n. Çıkık.


engastrius : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün karnı içinde bulunmasıyla belirgin ikiz hilkat garibesi.


epinephrine : n. Adrenalin.


gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


paracele : n. Beyin yan karıncığı.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


phrenicosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


pod : pref. Ayak anlamına önek.


pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.