Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echocardiography nedir?

echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


epiphysiodesis : a. 1. Ayrılmış kemik epifizini, diafize tesit etme, bu amaçla yapılan ameliyat, 2. Kemikte gelişme kusuru olarak epifiz'in diafiz'le erken birleşmesi.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


nutatory : n. See: Nutation.


ophthalmomalacia : n. Gözküresinin anormal yumuşaklığı.


periphacitis : n. Göz merceği (lens) kapsülünün iltihabı, perifasit.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.