Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echocardiogram nedir?

echocardiogram : n. Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


lipocatabolic : a. Yağ katabolizmasına ait.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


meteorotropic : a. Hava tesiri altında, hava tesiriyle


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


protamine zinc insulin : n. Protamin ve çinko ihtiva edn, çözünürlüğü olmayan bir çeşit insulin.


pylethrombosis : n. Kapı toplardamarın trombozu.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.