Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echocardiogram nedir?

echocardiogram : n. Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannula : n. Vücuda bir sıvı vermek veya bir sıvıyı vücut dışına boşaltmak için kullanılan içi boş tüp, sonda, kanül.


chlorothymol : n. biochem. Mantar menşeli cilt hastalıklarında kullanılan billüri toz, klorotimol (C10H13CIO).


deteriorative : a. 1.Bozukluk veya bozukluk hali ile ilgili; 2. Bozulma veya kötüleşme gösteren.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


intra-articular : a.Eklemiçi.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


magnetotherapy : n. Mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi.


meibomianitis : n. Göz kapaklarındaki Meibom bezlerinin iltihabı.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


proctoscopy : n. Proktoskopla yapılan rektum muayenesi.