Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

echoacousia nedir?

echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


corpulence, corpulency : n. Şişmanlık, etlilik.


dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


uterotonic : a. & n. Uterus tonüsünü arttıran (madde).


Krebs Cycle : n. biochem. Solunumunda piruvik asidin oksidasyonu sırasında meydana gelen birçok organik asitlerden kademeli bir şekilde hidrojen ve karbon diyoksid husulünü sağlayan oksidoredüksiyon hadiselerinden meydana gelen biyolojik devir.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


myelitis : n. Omurilik (murdar ilik) iltihabı, miyelit.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


pectoralis : a. Göğüsle ilgili.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.


psilotic : a. 1. Kıl dökülmesi ile ilgili; 2. Sprue ile ilgili; 3. Kıl dökücü, kılları döken ilaç.


psychopathology : n. Hissi ve akli bozuklukların bilimsel incelenmesi, ruh ve akıl hastalıkları ilmi, psikopatoloji.


pyelic : a. Böbrek pelvisi (pelvis renalis) ile ilgili.