Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echoacousia nedir?

echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


chondromyoma : n. Kıkırdak ve kas dokularından oluşan tümör.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hemolysin : n. Eritrositlerin parçalanmasına sebep olan madde.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


incarnant : a. Yarada granülasyon dokusu oluşmasını hızlandıran.


infrascapular : a. Skapulaaltı.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.