Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

echo nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

echo : n. yankı, aksiseda.

amphoric echo : Amforik yankı, amfor (testi) sesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


endoderm : a. Embriyonal gelişim erken devrelerinde oluşan en iç tabaka.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.


orchiopathy : n. Testis bozukluğu (hastalığı).


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


pentaquine : n. biochem. Sıtmaya karşı kullanılan müessir bir madde, kinolin.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


phytoid : a. Bitkiye benzer, bitki şeklinde, fitoid.