Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

echo-encephalography nedir?

echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinnamene : n. See: Styrene.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


infravaginal : a. Vagina kubbesi altında.


intralobar : a. Lob içi, lob içinde.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


ovo- ovi- : pref. Yumurta ile ilgili.


peonin : n. biochem. Asit ve baz reaksiyonları göstermekte kullanılan bir endikatör.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


polysynovitis : n. Birkaç sinovyal zarın berabre iltihabı, polisinovit.


pronormoblast : n. Eritroblastın ilkel hücresi.


radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.


ratio : n. Oran, nisbet, derece.


rhineurynter : n. Burun deliğini tıkamak için kullanılan elastik bir torba olup, şişirilmek suretiyleu ygulanır.


salpingo-oophoritis : n. Dölyatağı (Fallop) borusu ile yumurtalığın iltihabı.