Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

echo-encephalography nedir?

echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptoid : n. See: Cataleptiform.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


mia ball : Göz küresi, bulbus occuli.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


kibe : n. see: Chilblain.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


mammoplasty : n. See: Mammaplasty.


meniere's disease : n. Orta kulaktaki zar labirentin, ayrı sıvı mevcudiyetine bağlı olarak gerilmesi.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


mesoblast : n. See: mesoderm.


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


paracyesis : n. Dış gebelik.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.