Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echo-encephalography nedir?

echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


cardioquin : n. See: Quinidine.


chloasma : n. Yüz ve diğer değri bölgelerinde oluşan, sınırları bellli kahverengi bölgelerle belirgin pigment artımı.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


hole : n. Foramen, delik.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


intracapillary : a. Kapiler damar içinde.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.


psorelacosis : n. Uyuz sebebyle meydana gelen yara.