Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

echo-encephalography nedir?

echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


cutin : n. Fidanların kütikülinde bulunan madde, kütin.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


gonadotrophin : n. Godaların çalışmasını uyaran madde (özellikle ön hipofizden salgılanan hormon)


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


liquor : n. See: Fluid.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


mutase : n. biochem. Molekülün inşa tarzını değiştiren bir enzim.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


pultaceous : a. 1. Lapa şeklinde, lapası; 2. Yumuşak,özlü, etli.