Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

echo-encephalography nedir?

echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


brachiofacial : a. Kol ve yüzle ilgili.


chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


megacephalic : a. Büyük kafalı.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


oncograph : n. Organlarda vücuda gelen değişiklikleri maydeden alet, onkograf.


phagolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagoliz.


proteolipin : n. biochem. Bir protein grubuna sahip bileşik lipid.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.


splanchnoblast : n. Bir organın ilkel taslığı.