Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echo viruses nedir?

echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


cholecystokinin : n. Safra kesesinin kasılmasına sebep olan bir hormon.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


lordoma : n. See: Lordosis.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.