Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

echo viruses nedir?

echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


bulbar : a. Soğana ait.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


cheiloplasty : n. Dudaklar üzerined gerçekleştirilen plastik ameliyatlar.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


cystadenocarcinoma : n. Bez epitelinden gelişip yer yer kistik oluşumlar gösteren kötü tabiatlı tümör (Özellikle over'den gelişir).


encephalic : a. Dimağı, enketal (on)a ait, encehalicus.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


papillectomy : n. Papillanın ameliyatla çıkarılması, papilektomi.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.