Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echo viruses nedir?

echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


hemonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan toplanması.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


infarction : n. 1. Dokuda besleyici damarın pıhtı ile tıkanması nedeniyle nekroz bölgesi oluşması; 2. Besleyici damarın tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen nekroz bölgesi.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


oligodontia : n. Az dişlilik.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


phonal : a. Sese ait, sesle ilgili.