Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echo viruses nedir?

echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


epicystitis : n. İdrar kesesi üstü iltihabı, episistit.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


metopon : n. Alın.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


power : n. Kuvvet, iktidar, kudret, yetenek, güç.