Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echinulate nedir?

echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharocarcinoma : n. Göz kapağı kanseri.


cervicovaginal : a. Uterus servikis ve vagina ile ilgili.


chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


insuloma : n. Pankreasın Langerhans adacıklarının adenomu.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


organotherapy : n. Hayvanlardan çıkarılan organların tedavi maksadiyle özellikle iç salgı bezi hastalıklarında kullanılması, organoterapi.


peridesmium : n. Bir bağı saran zar, bağ zarı.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


platypodia : n. Ayak tabanının düzlüğü, düztabanlık.


polysinusitis : n. Çeşitli sinusların iltihabı.