Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echinulate nedir?

echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


fibromyotomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyotomi.


gonycampsis : n. diz kavsi.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


ichorrhea : n. Bol cerahat akması.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


methylthiouracil : n. Tiretoksikoz vakalarında kullanılan anti-tiroid bir madde.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


osteophyma : n. Kemki tümörü.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


perilaryngeal : a. Larenks çevresinde, larenks'i çevreleyen.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.