Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echinulate nedir?

echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colibacillosis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu enfeksiyon.


curvature : n. Eğrilik, curvatura.


ferrate : n. biochem. Demir asidi tuzu.


gender : n. Cins, cinsiyet.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


nuclein : n. biochem. Hücre nüvelerinde bulunan protein.


odontogenesis : n. Dişlerin oluşması.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


overventilation : n. See: Hyperventilation.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


placentoid : n. Plasenta şeklinde.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


precipitophore : n. biochem. Presipitinin etkin kısmı.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.