Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echinostoma nedir?

echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


dytransin : n. Orta etkili bir iltiab giderici.


encephalolith : n. Beyin taşı.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


ipse- : pref. 1. Aynı, aynı tarafta anlamına önek; 2. Kendi kendine anlamına önek.


lamellar : a. Lamele ait.


lympography : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra çekilen lenfatik sistem filmi.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


otodynia : n. See: Otalgia.


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.


pero-, : pref. Sakatlık, kusur.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


proponic acid : n. biochem. Organik sıvı bir asit (CH3CH2COOH).


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.


subthalamic : a. Talamusaltı, bölgesi, forel alanı, campus foreli.


suprapelvic : a. Havsala (pelvis) üstü.