Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echinostoma nedir?

echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


climax : n. 1. Hastalığın seyri esnasıda belirtilerin en şiddetli olduğu devre; 2. Cinsel birleşim esnasında duyulan hazzın en yüksek noktası, orgazm.


deligatiorn : n. sarma, bağlama.


fenestrate : v. Dlik açmak.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


multicuspidate : a. Çok zirveli.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


opisthenar : n. El sırtı.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


periophthalmic : a. Göz çevresined, gözü çevreleyen.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


scatology : n. Taş haline gelmiş gübreyi tetkik ilmi, dışkı inceleme ve tahlili, skatoloji.