Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echinostoma nedir?

echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropody : n. El ve ayaklarda bulunan nasırların deri kalınlaşmalarının, iltihabi şişliklerin ve tırnaklarla ilgili durumların tedavisi.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


ioduglobulin : n. biochem. Tiroid bezinden çıkarılan bir cevher.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


myocelitis : n. Karın duvarındaki kasların iltihabı, miyoselit.


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


scalene : n. Kenarları birbirine eşitlik göstermeyen üç köşeli şekil, bu nitelikte üçgen.


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.