Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echinostoma nedir?

echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


duplicitas : n. Çift olma, iki misli bulunma.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


hormonopoiesis : n. Hormon oluşumu.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


kali : n. biochem. See: Potash.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


ophthalmorrhagia : n. Göz kanaması, oftalmoraji.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


proctitis : n. Rektum iltihabı, rektit, proktit.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.


sprain : n. Eklemin burkularak incinmesi.