Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

echinostoma nedir?

echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


lactotoxin : n. Sütte bulunan bir toksin.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


pithiatry : n. Telkin tedavisi, telkin ve ikna ile tedaviyi konu alan bilim dalı, pitiatri.