Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echinosis nedir?

echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


cecum : n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; 2. Kalınbağırsağın ilk bölümünü oluşturan, alt ucunda apandiks'in bulunduğu barsak kısmı, körbarsak, çekum.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


eudiometer : n. biochem. Gazları tahlil ve ölçmek için kullanılan alet.


giardiasis : n. Giardia intestinalis adlı kamçılı mikroorganizmanın sebep olduğu hastalık.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


iodopsin : n. Gözün retina tabakasındaki rod'ların yapısında bulunan ve görme olayında önemli rol oynayan bir iyot bileşiği.


laminectomy : n. Omurların spinal çıkıntıları ile enine çıkıntıları arasındaki kemik levhasının ameliyatla çıkarılması, laminektomi.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


ptomatopsy : n. Cesetin ölüm sebebini anlamak üzere kesilerek muayene edilmesi, otopsi, ptomatopsi.


pyknophrasia : n. Konuşma tutukluluğu, piknofrazi.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.