Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

echinosis nedir?

echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


defibrillation : n. Kalp adalesindeki fibrilasyonun (atrila veya ventriküler) durdurulması ve normal kalp siklüsunun avdet ettirilmesi.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


faucal : a. Boğaza ait.


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


hip : n. Kalça.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


iodotherapy : n. İyot veya iyotlu maddelerle tedavi usulü.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


osteoplaque : n. Kemik tabakası.


otor : a. Kulağa ait.


pyosclerosis : n. Dokuda cerahata bağlı olarak sertleşme meydana gelmesi, iltihabı sertlik piyoskleroz.


radon : n. biochem. Rn sembolü ile bilinen, atom no: 86 ve atom ağırlığı 222 olan kimyasal element.