Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

echinosis nedir?

echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiac : a. Karınla ilgili, karın bölgesi veya karın boluğuna ait.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.


filopressure : n. Damarı bağlayarak kan akımını durdurma.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


helminthophobia : n. solucan veya onların oluşturacağı enfestasyondan aşırı korkma.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


luadanum : n. Afyon ruhu.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


minor : a. Küçük (Parvus'un komparatif şekli), minoris.


monorchis : n. See: Monorchid.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


orthophrenia : n. Sosyal ilişkilere normal zihni reaksiyon gösterme, ortofreni.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.