Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

echinosis nedir?

echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


choleraic : a. Koleraya ait.


constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


itchy : a. Kaşıntılı.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


macroglia : n. See: Astrocyte.


massa : n. (pl. massae). See: Mass.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


oval : a. Yumurtamsı, yumurta şeklinde, beyzi, oval, ovalis.


pachyonychia : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, pakiyoniki.


peripolar : a. Kutup çevresinde, kutbu çevreleyen.


pneumology : n. Nefes yolları hastalıkları bilgisi, pnömoloji.


proteo : pref. Protein anlamına önek.