Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

echinococcus nedir?

echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.

echinococcus granulosus : Erişkin şekilleri köpek, kedi ve kurtta bulunan e larvaları insan ve memlilerde hydatid kist adı verilen tümöral oluşumlara sebep olan Echinococcus türü.


echinococcus multilocularis : Erişkin şekli özellikle tilkilerde görülen ve larvaları kemiricilerde ve nadiren insanda multilobüler hydatid kistlerin oluşmasına sebep olan Echinococcus türü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

french chalk : n. Pudra.


interatrial : a. Kalb atriyumlarının arasında bulunan, atriyumlararası.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


leptospira : n. Bir bakteri türü.


lipoma : n. Yağ dokusu tümörü, lipom.


malaxation : n.Masaj (yapma).


mononucleosis : n. Öpüşme hastalığı (gudde iltihaplanmasına ait olup, ağızdan öpüşme sırasında geçen bir virüsün sebep olduğu ve umumiyetle gençler araında görülen bir hastalık); 2. Kanda tek nüveli lökosit fazlalığı.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


pneumonoconiosis : n. Tozu teneffüs etmekten meydana gelen akciğer hastalığı (silica, asbestos veya beryllium, giib).


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.


protoplasmic : a. 1. Protoplazma ile ilgili; 2. Protoplazma'dan oluşmuş, protoplazma'dan yapılı.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


rachiotomy : n. Belkemiği (omurga) ameliyatı.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.