Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echinococcus nedir?

echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.

echinococcus granulosus : Erişkin şekilleri köpek, kedi ve kurtta bulunan e larvaları insan ve memlilerde hydatid kist adı verilen tümöral oluşumlara sebep olan Echinococcus türü.


echinococcus multilocularis : Erişkin şekli özellikle tilkilerde görülen ve larvaları kemiricilerde ve nadiren insanda multilobüler hydatid kistlerin oluşmasına sebep olan Echinococcus türü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


cysto-urethrography : n. Konrast madde ile doldurulduktan sonra yapılan idrar kesesine ve uretraya ait radyolojik tetkik.


cytopoiesis : n. Hücrelerin oluşması, hücrelerin gelişmesi.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


dioptrics : n. Işınların mercek tarafından kırılması ve kırılan ışınları konu alan bilim dalı.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


in utero : a. See: intrauterine.


irid- : pref. İris anlamına önek.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


neurogenic : a. Sinir dokusu oluşturan veya sinir enerjisi meydana getiren, nevrojen (nörojen)


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.


Rh Factor : n. Çoğu insanların kanında bulunan pıhtılaştırıcı bir madde, Rh faktörü.


sensoparalysis : n.Duyu sinirlerinin felci.