Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

echinococcus nedir?

echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.

echinococcus granulosus : Erişkin şekilleri köpek, kedi ve kurtta bulunan e larvaları insan ve memlilerde hydatid kist adı verilen tümöral oluşumlara sebep olan Echinococcus türü.


echinococcus multilocularis : Erişkin şekli özellikle tilkilerde görülen ve larvaları kemiricilerde ve nadiren insanda multilobüler hydatid kistlerin oluşmasına sebep olan Echinococcus türü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


cardiophobia : n. Kalb hastalığı korkusu, kalb hastası olacağından aşırı korkma.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


hypophysitis : n. Hipofiz iltihabı, hipofizit.


hystera (g) : n. Dölyatağı, rahim, uterus.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


kinaesthesis : n. Devinduyum.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


neurologist : n. see: Nerve specialist.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.