Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

echinococcus nedir?

echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.

echinococcus granulosus : Erişkin şekilleri köpek, kedi ve kurtta bulunan e larvaları insan ve memlilerde hydatid kist adı verilen tümöral oluşumlara sebep olan Echinococcus türü.


echinococcus multilocularis : Erişkin şekli özellikle tilkilerde görülen ve larvaları kemiricilerde ve nadiren insanda multilobüler hydatid kistlerin oluşmasına sebep olan Echinococcus türü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinelcosis : n. Kansere bağlı olarak gelişen ülser, kötü huylu tümörün sebep olduğu iltihaplanma sonucu gelişen etraf dokuları kemirici ülser.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


eubolism : n. normal metabolizmanın olma hali.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


nembutal : n. Pentobarbital'in müstahzar adı.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


ootheco- : pref. See: oothec-.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


panotitis : n. İç ve orta kulak iltihabı, panotit.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


phenylacetylurea : n. Toksik etkisi olmayan güçlü bir antikonvülsan.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.


roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.


stomatic : a. 1.Ağza ait; 2. Stomalı.


tool : n. Alet, araç, bir işi gerçekleştirmede kullanılan herhangi bir el aleti.