Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ecdysis nedir?

ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celluloneuritis : n. Sinir hücrelerinin iltihabı.


centrifugal : n. Dışarıya doğru uzaklaşan.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


fibrinoplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


overresponse : n. Aşırı cevap.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


plantalgia : n. Taban ağrısı.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


rhinopolypus : n. Burun polipi.


self-hypnosis : n. Kendi kendine telkin ile hipnoz meydana getirme.