Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecdysis nedir?

ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


epitheliolysis : n. Epitelyel dokunun harabiyeti, epitelyoliz.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


meatometer : n. Bir kanalın veya kanala açılan deliğin genişliğini ölçmede kullanılan alet, meatometre.


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


miasma : n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.


midmenstrual : a. İki adet arası.


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


polytendinitis : n. Birkaç tendon (kiriş)'un beraber iltihabı, politendinit.


precommissure : n. Ön bileşke.


pulmo-aortic : a. Aort ve akciğerlere ait.


retropulsion : n.1. Dış kısmından içeriye doğru işleyen hastalık; 2. Geriye yürüme (mesela doğum esnasında çocuk başının geriye kaçması); 3. Lokomotor atakside olduğu gibi geriye doğru yürüme eğilimi.


sphygmus : n. Nabız, nabız atması.


splanchnicotomy : n. Splanknik sinirin uzunluğuna bölünmesi.