Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecdysiasm nedir?

ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;


cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


nucleoside : n. biochem. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu, nükleozid.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


platyhelminth : n. Platihelment'ler koluna mensup herhangi bir parazit, yassı kurt.