Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ecdysiasm nedir?

ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


dysinsulinism : n. Düzensiz insülin salgılanması hali (Zamanzaman hiperglisemi veya hipoglisemi nöbetlerine sebep olur).


electrokymography : n. Herhangi bir organın çalışması esnasında meydana gelen hareketlerin çizelge halinde kaydedilmesi, elektrokimografi.


enterograph : n. Barsak hareketlerini kaydeden alet.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


histidinemia : n. Kanda aşırı miktarda histidin bulunuşu.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


inscriptio tendinea : n. Kiriş çizgileri.n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


organogeny : n. See: Organogenesis.


otoncus : n. Kulak tümörü.