Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ecdysiasm nedir?

ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiofacial : a. Kol ve yüzle ilgili.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


lithodialysis : n. Taş erimesi veya ezilmesi, taşı eritme, litodiyaliz.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.