Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ecderon nedir?

ecderon : n.Epiderm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


caedta : n. "Calcium disodium varsanate" için kullanılan kısaltma, kurşun zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


celiectasia : n. Karın boşluğunun aşırı büyük oluşu.


cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


chlorothymol : n. biochem. Mantar menşeli cilt hastalıklarında kullanılan billüri toz, klorotimol (C10H13CIO).


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


gram-molecule : n. Maddenin molekül ağırlığının gram olarak ifadesiyle belirlenen miktar.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


hematotympanum : n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.


intractable : a. İnatçı, tedaviye kolay cevap vermeyen, teadviye direnç gösteren.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.