Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ecderon nedir?

ecderon : n.Epiderm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


geneticist : n. Gebelik uzmanı.


glucocorticoid : n. Glukoneojenez (proteinlerden glikoz ve glikojen yapımı) sağlayan ve insülin etkisini antagonize eden steroid yapısındaki hormonların ortak adı.


lacus : n. Göl.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hemoposia : n. Kan içme.


histohydria : n. dokuad aşırı su toplanması hali.


incubate : v. Bir hastalığın bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet zarfında gelişmek (mikroplar).


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


paragenesis : n. Melezlik.


phenomenology : n. Doğal olayları inceleyen bilim, fenomenoloji.