Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ecderon nedir?

ecderon : n.Epiderm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


cephalotripsy : n. Fetüs başının, sefalotrib aracılığıyla ezilesi ve dışarı çekilmesi (Doğumun imkansız olduğu durumlarda başın delinmesini takiben yapılır).


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


fungistasis : n. Mantar gelişimini durdurma.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


mamm- : pref. Meme anlamına önek.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


nephralgy : n. See: Nepralgia.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.