Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ecdemomania nedir?

ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


carotid : a.&n. 1. Baş ve boyun kannı götüren atardamara ait; 2. Şahdamara ait; 3. karotis, (arteri), carotis.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


mucopurulent : a. Cerahatli ve balgamlı, müko-prülan.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


pyloric : a. Pilora ait pyloricus


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.