Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecdemomania nedir?

ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatricial : a. Sikatrise ait.


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


fibralbumin : n. See: Globulin.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


hives : n. Ürtiker, urticaria.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


ontogenic : a. Ontojeniye ait.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


phosphocreatine : n. biochem. Fosforik asitle kreatinin birleşmesinden meydana gelen madde.


pleurotomy : n. Plevra ameliyatı.