Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ecdemomania nedir?

ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colalgia : n. Kolon ağrısı.


criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


freezing : n. Donma, konjelasyon.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


maieutics : n. Doğum bilgisi. See: Obstetrics.


masto- : pref. Meme, göğüs.


mastodynia : n. Gebe kadınlarda (ve bazı hastalık hallerinde) meme hizasında duyulan ağrı, mastodini.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


oxyuricide : n. Oksiyürleri yokeden ilaç.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.


partition : n. 1. Kısımlara bölünme, kısımlara ayrılma; 2. Bölme, perde, duvar, bir oluşumu iki kısma ayıran bölme.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


proiosystole : n. Erken sistol.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.