Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eccyesis nedir?

eccyesis : n. Dış gebelik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branny : a. Kepek gibi, kepekli.


chemist : n. biochem. Kimyager, kimyacı, eczacı.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.


decantation : n. Sıvıyı tortusundan ayrılacak şekilde yavaşça boşaltma.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


gustation : n. Tatma duyusu.


Kretschmer's Personality Types : a. 1. Yuvarlak bir baş ve gövde, küçük el ve ayaklar; 2. İnce, uzun kafalı, dar göğüslü ve şizofreniye yatkın olan bir tip.


lymph : n. Akkan, lenfa.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


neurocentrum : n. Omur cismi.


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


parakeratosis : n. Derinin kornea tabakasının anormal durum alamsı, parakeratoz.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


polybasic : a. Bazlarla yer değiştirebilecek birçok hidrojen atomuna sahip olan (asit).


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.