Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eccrisis nedir?

eccrisis : n. Gereksiz maddelerin ifrazı, boşaltım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


dossil : n. Yara fitili.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


esophagogastoplasty : n. Yemek borusu ile mide arasında kardia'yı ilgilendiren ameliyat, kardioplasti.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


hepatosplenomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hydro-ureter : n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarla dolarak genişlemesi.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


infrasternal : a. Sternumaltı.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.