Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

eccrisis nedir?

eccrisis : n. Gereksiz maddelerin ifrazı, boşaltım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


endocarditis : n. Endokard iltihabı.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


hematomyelitis : n. Kan toplanması ile beliren miyelit, hematomiyelit.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


litter : n. Sedye


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


osteocopic : a. Kemikte hissedilen şiddetli ağrı ile ilgili.


pessary : n. 1. Retroversion halindek uterus'u anteversion halinde tutma veya sarkan uterus ve vagina duvarlarını yukarı iterek ona destek temin etmek amacıyla vaginaya yerleştirilen lastik veya diğer bir maddeden yapılmı araç, peser; 2. Vagina yoluyla kullanılan herhangi bir ilaç, ovül, vaginal supozituvar; 3. Gebeliği önleme amacıyla vagina'dan serviks önüne yerleştirilen araç.


phocomelus : n. Elv e ayakları doğrudan doğruya gövdeye tutunmuş bebek, fokomeli gösteren kişi.


pleurohepatitis : n. Karaciğere yakın plevra iltihabı ile birlikte seyreden akciğer iltihabı.


prehypophysis : n. Hipofizin ön lobu.


premenarchal : a. İlk adet (menarch) öncesi.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).