Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

eccrisis nedir?

eccrisis : n. Gereksiz maddelerin ifrazı, boşaltım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


conductive : a. İletken.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


digestibility : n. Hazım imkanı.


elbow : n. Dirsek.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


hydroscheocele : n. İçinde sıvı bulunan skrotum fıtığı.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


lepto : pref. Narin, ince.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


orthopneic : a. Ortopneye ait.


parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.


paramastoid : a. Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı yakınında, mastoid çıkıntıya bitişik.


perinephrium : n. Böbreği saran zar, böbrek zarı, perinefriyum.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.