Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

eccrinology nedir?

eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


discrete : a. Ayrı.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


foveation : n. Deride çukur oluşu.


gliosis : n. Nevrogli dokusunun aşırı gelişimi; gliyoz.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


infectious : a. Bulaşıcı, sari.


irregularity : n. Düzensiz çalışma hali, ritim bozukluğu, düzensizlik.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


penoscrotal : a. Penis ve skrotum'la ilgili.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


prodrome : n. İlk araz bir hastalığın ilk belirtisi, prodrom.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.